Aura reading

Je wilt in je werk meer balans tussen verstand en gevoel en je wilt je gevoelskant beter leren uitdrukken.....
Je wilt je intuïtie leren inzetten als instrument in je werk en in je privé leven…
Je bent gevoelig en pakt snel dingen van anderen op en je wilt daarvan de kracht ontdekken…

Een aurareading geeft je een helder beeld van waar je momenteel staat in je leven. De craniosacraal therapie geeft je de mogelijkheid dingen uit te werken en een plek te geven in je leven. De chi kung geeft je gronding en een goed contact met je lichaam. Je bent gecenterd en je zwaartepunt rust in je bekken.

Hoe werkt een reading?

Met gesloten ogen zit ik tegenover je en ‘lees’ de informatie. Energie is waarneembaar via trilling en kan in woorden gevat worden met de taal van symbolen, kleuren, licht en beeldspraak. Voor de reading kun je vragen stellen over onderwerpen waarover je informatie en helderheid wilt krijgen. Ik beschrijf de ‘stromende’ en minder ‘stromende’ gebieden. Dat wil zeggen je kwaliteiten en talenten die je hebt meegenomen in dit leven en de manier waarop je ze in deze levensfase gebruikt. Naast kwaliteiten op werkgebied gaat het daarbij ook om je emotionele intelligentie.

Naast de vragen die jij hebt gesteld, kan ik ook informatie geven over:

  • zit je goed in je eigen energie of laat je je leiden door je omgeving en verwachting van anderen
  • kun je je eigen plek en ruimte innemen en behouden in de verschillende omstandigheden
  • kun en mag je je in je eigen tijd en tempo ontwikkelen of voel je je snel onder druk gezet en opgejaagd en waar heeft dat mee te maken
  • zijn er gewoontes of patronen in je leven waar je al vaker tegen aan gelopen bent en niet goed de vinger op kunt leggen waar dat door komt en hoe daar mee om te gaan
  • kun je in verbinding blijven met je basis, je center terwijl je midden in het leven staat, en waar heeft dat mee te maken

Een reading werkt inzichtgevend en helend. Het geeft informatie en helderheid op vele gebieden in je leven zoals je werk, loopbaan, relaties, gezondheid, communicatie, je talenten en creativiteit. Het naluisteren van de reading werkt helend door.
Je krijgt een opname van de reading via een link naar je computer.


De bereidheid om te leren is de sleutel tot alles wat we zijn. Zonder groei en transformatie blijven we gevangen in een web van onwetendheid en misleiding.
Anne Bancroft